Išbandykite mūsų paslaugas pirmas 15 min. nemokamai su kodu KONSULTACIJA15

Privatumo Politika

UAB ,,Unika LT” (toliau – Platforma) vertiname mūsų svetainės www.unikaklinika.lt lankytojų pivatumą. Siekiant užtikrinti skaidrumą, šioje privatumo politikoje aprašoma Platformos informacijos tvarkymo praktika, kai jūs naudojatės svetainės turiniu ir paslaugomis.

Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens Duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūs, naršydami svetainėje patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su svetainės Privatumo politika, todėl skirkite laiko šios Privatumo politikos peržiūrėjimui. Ateityje šią Privatumo politiką mes galime keisti, tad skatiname šį dokumentą peržiūrėti reguliariai. Kai mums reikalingas Jūsų sutikimas tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją, mes paprašysime Jūsų sutikimo rinkti, naudoti ir atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, kaip aprašyta toliau.

Jei nesutinkate su kokiu nors šios privatumo politikos aspektu, turėtumėte nedelsdami nutraukti prieigą prie svetainės ar jos naudojimą.

Svetainė yra valdoma UAB ,,Unika LT” (juridinio asmens kodas: 306099273, buveinės adresas: Savanorių pr. 175, Kaunas). Visą reikalingą informaciją apie naudojamus duomenis, šią Privatumo politiką arba kitas mūsų taisykles taikomas asmens duomenų apsaugai galite gauti kreipiantis el. paštu klinikaunika@gmail.com.

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

1. Platformos administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų.

2. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.

3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

4. Platforma užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

5. Tik teisės aktų nustatytais atvejais ir jų tvarka Platforma gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiems asmenims.

6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7. Asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

8. Duomenų valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos pateikia naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, renka ir naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tikslais.

9. Naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, duomenų subjektas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais.

10. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi apmokėjimo už paslaugas, tapatybės nustatymo ir kvalifikacijos įvertinimo bei tiesioginės rinkodaros tikslu.

11. Platformos tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, banko sąskaitos numeriai, informacija apie išsilavinimą ir darbinę patirtį (taikoma specialistams), fotonuotrauka (taikoma specialistams), įmonės pavadinimas ir kodas ar individualios veiklos duomenys (taikoma specialistams).

12. Asmens duomenys saugomi Platformos tvarkomose duomenų bazėse.

13. Pasikeitus asmens duomenims arba esant duomenų netikslumui, šie duomenų subjektai turi apie tai nedelsdami raštu informuoti Platformą. Įgalioti darbuotojai nedelsdami atnaujina ir patikslina duomenis atitinkamose duomenų bazėse. Pasikeitusių asmens duomenų tvarkymui galioja visos šių Taisyklių nuostatos.

14. Platformos įgalioti darbuotojai duomenų subjekto asmens duomenis gali teikti mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų vartotojams.

15. Platforma turi teisę perduoti duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina tam, ir tik tokia apimtimi, apibrėžta Platformos ir trečiojo asmens sutartimi, kad būtų užtikrintas paslaugų suteikimas.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

16. Būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą.

17. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu.

18. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

19. Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi.

20. Teisė keisti savo asmens duomenis.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu klinikaunika@gmail.com.

Kokią informaciją mes renkame?

21. Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

  • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
  • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
  • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu teikiatė mums.
  • Informaciją apie Jūsų užsakymus mūsų interneto svetainėse.

22. Dedame visas pagrįstas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją. Tačiau negalime garantuoti, kad Jūsų duomenys nebus prarasti, netinkamai naudojami, neteisėtai gauti ar pakeisti.

23. Yra apsaugos priemonių, kurių Jūs taip pat turėtumėte imtis registruojantis mūsų svetainėje, svarbu teisingai nurodyti savo el. paštą ir neatskleisti savo slaptažodžio jokioms trečiosioms šalims ir nedelsiant pranešti mums, jei sužinosite apie bet kokią neteisėtą prieigą prie savo paskyros ar jos naudojimą.

24. Negalime užtikrinti ar garantuoti informacijos, kurią perduodate mums arba gaunate iš mūsų internetu ar belaidžiu ryšiu, įskaitant el. paštą, telefoną ar SMS, saugumo ar konfidencialumo, nes mes neturime galimybės apsaugoti tos informacijos, kai ji išsiunčiama ir kol pasiekia mus. Jei turite pagrindo manyti, kad Jūsų duomenys nebėra saugūs, susisiekite su mumis šios privatumo politikos pabaigoje nurodytais kontaktais.

SLAPUKAI

25. Svetainė gali naudoti naršyklės funkciją, vadinamą „slapuku“, kad surinktų informaciją anonimiškai ir stebėtų vartotojų modelius svetainėje. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kuriame yra unikalus identifikavimo numeris, identifikuojantis kliento naršyklę, bet ne klientą asmeniškai, kiekvieną kartą, kai klientas apsilanko svetainėse naudodamas slapukus. Slapukai nurodo, kurie Svetainės puslapiai yra lankomi ir kiek žmonių apsilankė kiekviename iš jų. Tai padeda pagerinti lankytojų patirtį svetainėje. Slapukai taip pat padeda identifikuoti Jūsų kompiuterį, kad Jūsų pageidavimus būtų galima išsaugoti būsimiems apsilankymams. Jei slapukai yra išjungiami naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

26. Teisinį slapukų naudojimo pagrindą mums suteikia teisėtas interesas užtikrinti svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Prieigą prie statistinių duomenų apie sukauptus Jūsų duomenis turi mūsų darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Prie šių techninių įrašų gali prieiti ir mūsų partneriai, kurie teikia svetainės turinio valdymo įrankius arba svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas, „Google Inc.“ (JAV įmonė), kuri suteikia „Google Analytics“ įrankį ir yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus.

27. Slapukų pagalba surinktus duomenis, naudojamus analizei, saugome iki trejų metų. Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai paprastai galioja trumpai, priklausomai nuo slapuko tipo (sesijos metu, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų. Plačiau apie naudojamus slapukus, jų naudojimą ir saugojimo terminus paskaityti Slapukų politikoje.